Slovo = zostava slabík

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Príklady slabík, spájanie slabík do slov

Mohlo by vás zaujímať