Slovo = zostava slabík

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Príklady slabík, spájanie slabík do slov

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Etická výchova
Informatika
Matematika
Slovenský jazyk
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Biológia
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola