Anglicko v 17.storočí

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Anglicko v 17.storočí

Tematický celok Zrod modernej doby podľa nových učebníc začína priamo Veľkou francúzskou revolúciou. Kvôli lepšiemu pochopeniu udalostí počas revolúcie žiakom objasníme udalosti 17.storočia v dvoch krajinách – Anglicku a Francúzsku, keďže sa tieto veľmoci do značnej miery ovplyvňovali.

Téma Anglicko 17.storočí popisuje udalosti v krajine súvisiace s nástupom Karola I. z rodu Stuartovcov, vypuknutie občianskej vojny v Anglicku, jej výsledky a následné udalosti až po nástup Viliama III. Oranžského.

Mohlo by vás zaujímať