Vojna Severu proti Juhu

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Vojna Severu proti Juhu

Po vojne za nezávislosť a vzniku USA sa začali prejavovať rozdiely medzi severnou a južnou časťou krajiny. Do severných štátov prúdili vlny prisťahovalcov, ktorí sa tu zamestnávali v priemyselných centrách. Naopak, prisťahovalecká vlna sa takmer nedotkla južných častí, ktoré prosperovali z bavlníkových plantáží, na ktorých pracovali otroci dovážaní z Afriky. Príčiny, priebeh a výsledok vojny je obsahom témy Vojna Severu proti Juhu.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Stredná škola
Biológia
Základná škola
Chémia
Základná škola