Pocity a emócie – sloveso „to be“

Anglický jazyk
3. ročník ZŠ

Milí žiaci, dnes sa naučíme povedať kto sme, teda aké povolanie vykonávame a ako sa cítime prípadne opísať nejakú našu črtu, vlastnosť. Pozrite si video, kde uvidíte všetky tieto informácie v jednoduchých situáciách a následne máte k dispozícii materiál, ktorý si pozorne prečítajte a vypracujte. Dávajte si pozor na sloveso „to be“ v jednotlivých osobách. je to veľmi jednoduché istotne to zvládnete. Veľa štastia! 🙂

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Ekológia
Vlastiveda
Špeciálna základná škola
Hudobná výchova
Výtvarná výchova
Základná škola