Rovnomerný pohyb v animovaných grafoch, alebo skúsme porozumieť čiaram v grafikone

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Animácia pohybov vozíkov spojená s grafickou závislosťou dráhy od času. Učíme sa čítať z grafu a počítať ďalšie možné údaje o rovnomernom pohybe.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola