Gramatické kategórie podstatných mien / video

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ
https://youtu.be/0pY9Jidu_sw

Mohlo by vás zaujímať

Geometria
Matematika
Základná škola
Geografia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Fyzika
Stredná škola