Úvod do programovania

Informatika
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ

Stručné vysvetlenie základných pojmov, ktoré sú nevyhnutným základom, aby deti chápali, čo robia, keď začínajú programovať. Dozvedia sa, čo je počítač, program, programátor, programovací jazyk a prečo sa začínajú učiť programovať v jazyku Scratch a nie napr. C#.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola