Atrament pripravený z oranžových kryštálikov

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: SKÚMANIE VLASTNOSTÍ LÁTOK
Téma: ATRAMENT

Keď vložíme železný klinec do octu, po nejakom čase sa začne čosi diať. Klinec sa zmenšuje, železo z neho ubúda, žltá farba kuchynského octu sa mení na oranžovú a pozorujeme bublinky unikajúceho plynu. Dochádza k premene chemických látok a vzniku nových, s inými vlastnosťami. Dochádza k chemickej reakcii, v ktorej železo z klinca reaguje s kuchynským octom. Vznikajúce nové látky môžeme jasne pozorovať – jedna je plynný vodík, ktorý bublinkuje, tá druhá ostáva rozpustená v roztoku a sfarbuje ho do oranžova. Ak  kvapku roztoku necháme samovoľne pomaly kryštalizovať, rozpúšťadlo sa odparí a ostanú len drobné oranžové kryštáliky. Voľným okom ich neuvidíme, ale v mikroskope áno.


Tieto kryštáliky patria chemickej látke, ktorá sa volá octan železnatý. Používa sa na ebonizovanie (čiernenie) dreva určeného prevažne na výrobu hudobných nástrojov. Drevo obsahuje triesloviny alebo taníny, chemické látky, ktoré reagujú s octanom železnatým za vzniku látky čiernej farby.

Pokús sa využiť túto vlastnosť octanu železnatého a priprav vlastný atrament. 

Pomôcky a chemikálie:

2 sklené poháriky, tácka alebo tanierik, štetec, špajdľa alebo tenký štetec, kávový papierový biely filter alebo pijavý papier (prípadne filtračný papier),

železné klinčeky (špendlíky, spinky), kuchynský ocot, voda, vrecúško čierneho čaju

Postup:

1. Niekoľko železných klinčekov alebo špendlíkov (4-5ks) vlož do pohára a zalej kuchynským octom (cca 1dcl).

2. Polož minimálne na päť dní na pokojné slnečné miesto. Pozoruj, čo sa v poháriku počas tohto času deje.

3. Ak po piatich dňoch zmes nezmenila farbu a nebublinkuje, prelej ju aj s klinčekami do hrnca, zohrej do varu, chvíľku povar, prelej späť do pohára a nechaj pomaly vychladnúť (zmes by sa mala rozbublinkovať). Nechaj ešte jeden deň odstáť.
4. Prevar vodu (v kanvici napr.) a zalej vrecúško čierneho čaju v pohári. Čaj nechaj vychladnúť.

5. Vychladnutým roztokom čierneho čaju natri celý filtračný papier a nechaj ho úplne vysušiť.

6. Tenký štetec alebo špajdľu namoč do pripraveného roztoku octanu železnatého a kresli alebo píš na vysušený filtračný papier natretý čiernym čajom.

Tvojou úlohou je zdokumentovať prípravu vlastného atramentu a nakresliť zaujímavý obrázok alebo napísať dôležitý odkaz 😉

Galéria obrázkov od žiakov.

Farbiaca zmes pripravená žiakmi

Nezabudni zodpovedať nasledovné otázky.

1. Čo sa deje so železným klincom v kuchynskom octe počas piatich dní?

2. Uveď skupenstvo a farbu chemických látok použitých a vzniknutých počas tvojho experimentu: kuchynský ocot, železný klinec, vodík, octan železnatý.

3. V akej podobe si pozoroval vznikajúci plyn?

4. Na čo sa používa octan železnatý?

5. Prečo papier pred tým, ako budeš naň kresliť octanom železnatým musíš natrieť čiernym čajom?

6. Drevo rovnako ako čierny čaj obsahuje chemické látky, ktoré reagujú s octanom železnatým za vzniku čiernej farby. O ktorých chemických látkach hovoríme?

7. Zisti, či by sme rovnako mohli použiť aj zelený čaj, prípadne bylinkový čaj? (Môžeš si to vyskúšať)

8. Podarilo sa ti pripraviť vlastný atrament? Popíš svoj experiment.

9. Ako by si mohol získať kryštáliky octanu železnatého z roztoku?

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Stredná škola
Chémia
Základná škola