Priemyselná revolúcia

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Priemyselná revolúcia

Technický a hospodársky prevrat, ktorý bol spôsobený masovým zavádzaním strojov do výroby. Spúšťačom 1.priemyselnej revolúcie bol vynález parného stroja, pri 2. priemyselnej revolúcii sa základom stalo používanie elektrického prúdu. Počas nej vzniklo mnoho nových objavov v rôznych oblastiach a s nimi súvisia aj významný ľudia. O nich a ich objavoch je Galéria vynálezov.

https://youtu.be/kQL-bnUMeHU

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola