Izochorický dej

Fyzika
2. ročník SŠ

Ku stavovej rovnici viedlo skúmanie izoprocesov. V príspevku si predstavíme izochorický dej. Ako vyzeral experiment, ktorým sme ho skúmali?

Aké zákonitosti sme objavili medzi zmenami tlaku a teploty plynu pri nezmenenom objeme plynu?

Ako aplikovať tieto zákonitosti pri riešení úloh?

Kde v praxi môžeme pozorovať izochorické procesy?

Čo je to izochora?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Stredná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Biológia
Základná škola