Zjednotenie Nemecka

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Zjednotenie Nemecka

Nemecko bolo ešte v druhej polovici 19.storočia nejednotné. Bolo rozdrobené na 30 kniežatstiev, pričom tým najmocnejším bolo Prusko. Práve Prusko začalo zjednocovací proces Nemecka, ktorý viedol pruský kancelár Otto von Bismarck. V dejinách ho poznáme pod prezývkou „železný kancelár“, keďže chcel Nemecko zjednotiť železom a krvou. Prusi museli poraziť Rakúsko a Francúzsko, až napokon vyhlásili Nemecké cisárstvo.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola