Virtuálna prehliadka zámku Versailles pri Paríži

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Virtuálna prehliadka zámku Versailles

Keďže v posledných rokoch bolo cestovanie obtiažne, až nemožné, ponúkam vám virtuálnu prehliadku zámku Versailles. Okrem krásnych záberov interiéru zámku i jeho záhrad sa žiaci dozvedia o jeho histórii, postupnej výstavbe i zopár zaujímavostí.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Chémia
Základná škola