Tlak plynu

Fyzika
2. ročník SŠ

Čo vplýva na veľkosť tlaku plynu?
Ako odvodiť základnú rovnicu pre tlak plynu?
Ako merať tlak pomocou rôznych meracích zariadení?
Aké je fyzikálny rozmer tlaku plynu?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať