Podoby slov s a bez rozlišovacích znamienok, dôležitosť rozlišovacích znamienok

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Doplňovačka slov podobného tvaru do viet podľa významu

Mohlo by vás zaujímať