Podoby slov s a bez rozlišovacích znamienok, dôležitosť rozlišovacích znamienok

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Doplňovačka slov podobného tvaru do viet podľa významu

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola