Slabiky s mäkkými spoluhláskami Ď, Ť, Ň, Ľ

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Spojenie mäkkých spoluhlások Ď, Ť, Ň, Ľ a samohlások E, I aj spojenie spoluhlások a dvojhlások – pravopis a výslovnosť mäkkých slabík, príklady slov s mäkkými slabikami

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola