Programovanie v jazyku Scratch – 1. časť

Informatika
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ

Úvodné oboznámenie sa s prostredím jazyka Scratch a vyskúšanie si tvorby prvých jednoduchých programov. Deti si budú môcť spolu s videom vyskúšať predpripravené úlohy + dostanú pár zadaní, na ktorých si môžu vyskúšať aj samostatnú prácu. Vo videu sa pracuje s materiálmi z online učebníc Akadémie Alexandra, ktoré sú v čase koronakrízy voľne dostupné.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Stredná škola
Chémia
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola