Kryštalizácia – Horúci ľad

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: KRYŠTALIZÁCIA – HORÚCI ĽAD

V tejto chvíli vieš o kryštalizácii už pomerne veľa. Vyskúšal(a) si si kryštalizáciu kuchynskej soli aj prípravu vápenatých kvapľových útvarov.

Môžeš si vyskúšať kryštalizáciu ďalšej zaujímavej látky, octanu sodného alebo horúceho ľadu. K príprave potrebuješ iba dostupné chemikálie – kuchynský ocot a sódu bikarbónu.

Octan sodný má jednu zaujímavú vlastnosť – ak sa ho dotkneš prstom alebo drsným predmetom, keď je v kvapalnom skupenstve a nasýtený roztok je dostatočne vychladnutý, začne ihneď kryštalizovať. Počas jeho kryštalizácie sa uvoľňuje teplo, čo cítiš zvýšením teploty zmesi resp. jej samovoľným zahriatím.

  • Pozri si video, 
  • alebo vyskúšaj si doma pripraviť svoj vlastný octan sodný (podľa nižšie uvedeného postupu a jedine pod dohľadom dospelého !!!)
  • Odpovedz na otázky.

Pomôcky a chemikálie:

hrniec, pohár, čajová lyžička, polievková lyžica, tanierik, šporák, rukavica alebo handrička

kuchynský ocot, sóda bikarbóna

Postup:

1. Do dvojdecového pohárika nalej 200ml kuchynského octu.

2. Ocot prelej do litrového hrnca.

3. Prisyp prvú čajovú lyžičku sódy bikarbóny a miešaj, kým zmes neprestane bublinkovať.

4. Prisyp druhú čajovú lyžičku sódy bikarbóny a miešaj, kým zmes neprestane bublinkovať.

5. Prisyp tretiu čajovú lyžičku sódy bikarbóny a miešaj, kým zmes neprestane bublinkovať.

6. Zavolaj si na pomoc dospelého! Hrniec umiestni na šporák a zohrievaj na miernom plameni, až kým sa na povrchu nezačne vytvárať tenký film kryštálikov (približne pol hodinky). Dávaj pozor, aby zmes nevrela príliš veľmi.

7. Hrniec s horúcim roztokom vezmi do rukavíc a opatrne prelej do menšieho pohárika, prikry tanierikom a nechaj v pokoji vychladnúť (kým neprestane pohárik na dotyk páliť – približne 30 minút).

Po vychladnutí roztoku je octan sodný pripravený na „superkryštalizáciu“. Stačí sa dotknúť povrchu roztoku prstom (nedrž v roztoku prst príliš dlho, aby si sa nepopálil!), alebo opatrne liať vychladnutý roztok na tanierik (pozri Video 1). Kvapalný octan sodný začne okamžite kryštalizovať.

Vykryštalizovaný octan sodný môžeš znova dostať do kvapalného stavu. Stačí kryštáliky zohriať vo vodnom kúpeli, alebo v mikrovlnke.  Po vychladnutí môže opäť kryštalizovať.

Otázky:

1. Aké chemikálie použiješ na prípravu octanu sodného?

2. Po nasypaní sódy bikarbóny do octu zmes silno šumí a bublinkuje. Vieš vysvetliť prečo sa tvoria bublinky?

3. Zisti, aký plyn vzniká v zmesi po zmiešaní octu a sódy bikarbóny.

4. Čo myslíš, kedy sa bublinky v zmesi prestanú úplne tvoriť?

5. Zamysli sa, ako vieš v tomto experimente, že vznikol nasýtený roztok octanu sodného a je pripravený kryštalizovať?

6. Čo je potrebné spraviť, aby octan sodný začal z nasýteného roztoku kryštalizovať?

7. Počas kryštalizácie octanu sodného sa zmes samovoľne zahrieva. Zisti a popíš, kde sa táto jeho vlastnosť využíva.

8. Popremýšľaj, prečo sa octan sodný nazýva aj horúci ľad?

9. Vyhľadaj teplotu, na ktorú musíš ohriať kryštáliky octanu sodného, aby z nich vznikla opäť kvapalina.

Kryštalizácia octanu sodného, autorka žiačka

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Chémia
Základná škola, Stredná škola
Geografia
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola