Vzor chlap / pracovný list

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

V pracovnom liste nájdete pojmovú mapu podstatných mien a ich gramatických kategórií, tabuľku, ktorá vám pomôže vytriediť životné podstatné mená mužského rodu od neživotných a text, v ktorom si precvičíte nielen toto delenie, ale aj odhalenie podstatných mien, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap. Niektoré z nich aj vyskloňujete . To všetko môžete urobiť za pomoci „ťaháku“, ktorý je súčasťou PL a pomôže vám pri ukladaní si vedomostí, alebo aj bez neho, ak sú vaše vedomosti o skloňovaní podľa vzoru chlap už dostatočne hlboké.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola