Vzor stroj / video

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

Predstavíme si podstatné mená mužského rodu vzor stroj a povieme si aj to, prečo patria medzi  žiackych diktátových „obľúbencov“.

Mohlo by vás zaujímať