Pohlavné choroby, intímna hygiena (opakovanie)

Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
8. ročník ŠZŠ
7. ročník ZŠ

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlého videa o téme pohlavných chorôb a intímnej hygieny.

Držím palce 😊  

Osemsmerovka. Vyhľadaj všetky slová zo zoznamu. 

Svoje vedomosti si môžeš overiť v tomto kvíze.

Vyskúšať sa môžeš aj pri tejto úlohe.

Spojte výrok, ktorý sa bude týkať rizika s nápisom riziko a výrok, ktorý sa bude týkať prevencie s nápisom prevencia.

K téme pohlavných chorôb a intímnej hygieny môžete využiť taktiež tlačenú verziu poznámok, osemsmeroviek a typy na aktivitu na opakovanie.

Aktivita:

Každému žiakovi rozdáme kartičku s nápisom prevencia a riziko.

Žiakom budeme čítať výroky, týkajúce sa prevencie pohlavných chorôb a rizík pohlavných chorôb. Ak vyslovíme výrok, ktorý sa bude týkať rizika, žiaci zdvihnú kartičku s nápisom riziko. Ak vyslovíme výrok, ktorý sa bude týkať prevencie, žiaci zdvihnú kartičku s nápisom prevencia.

Žiaci si tieto výroky nalepia do zošita a oddelia ich nápisom prevencia a riziko.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola