Entropia

Fyzika
2. ročník SŠ

Niektoré deje prebiehajú prirodzene len jedným smerom.
Šálka sa rozbije na kúsky, ale nikdy sa kúsky nezlepia samé od seba do šálky. Prečo je to tak?
Čo je to entropia a ako sa vyvíja v čase?
Ako porozumieť druhému termodynamickému zákonu s užitím pojmu entropia?

To všetko sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať