Výnimočný učiteľ: Slávka Szilágyiová

Pôsobím ako učiteľka na Spojenej škole internátnej v Ždani. Mojimi žiakmi sú deti z marginalizovanej rómskej komunity. Práca s týmito žiakmi je veľmi zaujímavá, v mnohom náročná, ale hlavne inšpirujúca. Upútať a motivovať ich k učeniu je niekedy naozaj náročné. Práve to ma poháňa stále hľadať nové možnosti a spôsoby výučby.

Naučte sa, inšpirujte sa