Slovné druhy – opakovanie delenia slovných druhov / pracovný list

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

Ahojte,

Tento pracovný list vám pomôže zapamätať si, čo sú to slovné druhy a naučiť sa vymenovať ich.

Jeho prvá strana je pomôckou, ktorú môžete používať ako „ťahák“ pri učení sa, „zrakovú barličku“, ktorá vám pomôže prehlbovať pamäťovú stopu o slovných druhoch. Nájdete na nej:

  • Vysvetlenie toho, čo sú slovné druhy
  • Pomôcku, ako si ich pamätať pomocou prstov a dlaní
  • Pojmovú mapu slovných druhov

Jeho druhá strana je návodom, ako si zapamätanie slovných druhov čo najviac uľahčiť. Tretia a štvrtá strana sú podkladom na kopírovanie- môžete ich vytlačiť a dopĺňať toľkokrát, koľko je pre vás potrebné na úplné zapamätanie si slovných druhov. Keď je potrebné, tak ako v tomto prípade, naučiť sa niečo len „naspamäť“, treba nájsť pre seba najjednoduchšiu a najlepšiu cestu, ako to urobiť. Tu sú ponúknuté dva spôsoby (dlane a pojmová mapa), ak by vám však lepšie vyhovovala básnička (ktorú si môžete napríklad aj zarapovať), nájdete ju vo videu s rovnakým názvom- Slovné druhy.

Dôležité je – nájsť svoj spôsob, ako sa učiť, dať si to ako osobnú výzvu a baviť sa.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Matematika
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola