Vzor dub / video

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

Objavíme, ktoré podstatné mená sa skloňujú podľa vzoru dub a ako sa to robí. Preskúmame, ktoré podstatné mená sa skloňujú podľa dvoch vzorov (v singulári podľa iného ako v pluráli) a ako. Precvičíme si hľadanie podstatných mien, skloňujúcich sa podľa vzoru dub a povieme si o ich pravopise.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola