Vzor dub / video

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

Objavíme, ktoré podstatné mená sa skloňujú podľa vzoru dub a ako sa to robí. Preskúmame, ktoré podstatné mená sa skloňujú podľa dvoch vzorov (v singulári podľa iného ako v pluráli) a ako. Precvičíme si hľadanie podstatných mien, skloňujúcich sa podľa vzoru dub a povieme si o ich pravopise.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola