Vzduch

Chémia
Pre učiteľov
7. ročník ZŠ

Info o hre:

Hra obsahuje úlohy na tému Vzduch a na konci hry ďalšiu úlohu.

Žiak získava čísla po splnení každej výzvy a tieto potom vkladá v správnom poradí do poslednej časti hry.

Odkaz na hru

Hru v samostatnom okne zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

Úloha pre žiaka:

Nakresliť fotografiu, alebo nájsť obrázok znázorňujúci fotosyntézu. Ohodnotiť príspevky dvoch spolužiakov a napísať aj spätnú väzbu na hru.

Z praxe učiteľa:

Žiaci kreslia krásne obrázky a mnohí nájdu obrázky fotosyntézy na internete. Odporúčam, aby žiaci vkladali materiál aj s popisom na Padlet. Ako učiteľ sa musíte zaregistrovať a vytvoriť Padlet na danú tému. Príklad môjho Padletu je tu.

Príklad zadania úlohy pre žiaka:

Pripravila som pre vás ďalšiu hru na tému Vzduch. Pri vypracovaní využite učebnicu (str. 45).

Pozorne čítajte, postupujte podľa pokynov a pozrite si aj hodnotiace kritériá.

Príklad hodnotiacich kritérií v Teams:

Hodnotiace kritéria pre Microsoft Teams vo formáte .csv si stiahnete na tomto odkaze.

Poznámka

Učitelia, hru si vopred vyskúšajte a ak by niečo nefungovalo, napíšte prosím mail na drobulova@gsa.sk. Niekedy sa môže stať, že hra sa nebude dať u žiaka spustiť. Môže to byť spôsobené nastavením počítača a webového prehliadača.

Mohlo by vás zaujímať