Stredová súmernosť – Kružnica

Matematika
Geometria
5. ročník ZŠ

5.ročník – zostrojiť obraz kružnice v stredovej súmernosti podľa daného stredu (bodu)

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Stredná škola
Biológia
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola