Stredová súmernosť – Kružnica

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5.ročník – zostrojiť obraz kružnice v stredovej súmernosti podľa daného stredu (bodu)

Mohlo by vás zaujímať