Stavová rovnica

Fyzika
2. ročník SŠ

Aké sú stavové veličiny plynu?

Aký je súvis medzi jednotlivými veličinami?

Aké sú najpoužívanejšie formy stavovej rovnice a ako súvisí s rovnicu pre tlak plynu?

Na tieto otázky nájdete odpovede v nasledujúcom príspevku, ktorý tiež obsiahne niekoľko vybraných úloh na použitie stavovej rovnice ideálneho plynu.

Mohlo by vás zaujímať