Konštrukcia trojuholníka (sus)

Geometria
Matematika
6. ročník ZŠ

Zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu konštrukcie na základe vety sus, opísať slovne postup konštrukcie.

Mohlo by vás zaujímať

Hudobná výchova
Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola