Konštrukcia trojuholníka (sus)

Geometria
Matematika
6. ročník ZŠ

Zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu konštrukcie na základe vety sus, opísať slovne postup konštrukcie.

Mohlo by vás zaujímať