Osová súmernosť – Kružnica

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5.ročník – zostrojiť obraz kružnice v osovej súmernosti podľa danej osi

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Základná škola