Osová súmernosť – Kružnica

Matematika
Geometria
5. ročník ZŠ

5.ročník – zostrojiť obraz kružnice v osovej súmernosti podľa danej osi

Mohlo by vás zaujímať

Dejepis
Stredná škola
Biológia
Základná škola
Chémia
Základná škola