Dotyčnica ku kružnici

Geometria
Matematika
8. ročník ZŠ

Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici v určenom bode ležiacom na tejto kružnici aj mimo kružnice.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Dejepis
Stredná škola
Geografia
Základná škola