Výživa baktérií a húb

Biológia
8. ročník ZŠ

Baktérie a huby patria k tým primitívnejším organizmom na Zemi, lenže život aj týchto organizmov závisí od prijatej energie z potravy.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Základná škola