Gotické umenie

Dejepis
1. ročník SŠ

Gotické umenie. Lomený oblúk a klenba. Okno. Rozeta. Katedrála. Oporný systém. Gotický rytmus. Sochárstvo. Maliarstvo.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Chémia
Stredná škola