Gotické umenie

Dejepis
1. ročník SŠ

Gotické umenie. Lomený oblúk a klenba. Okno. Rozeta. Katedrála. Oporný systém. Gotický rytmus. Sochárstvo. Maliarstvo.

Mohlo by vás zaujímať

Geometria
Matematika
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola