Zábavné úlohy na osovú súmernosť

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

Pohybuj červeným bodom 

V prírode je mnoho živočíchov a rastlín, ktoré sú osovo súmerné. Samozrejme, nie je to vždy dokonalé.:) Pohraj sa teraz so súmernosťou tohto krásneho motýľa a listu z javora. Pohybuj po ich obvode červeným bodom a sleduj modrý bod.

Mohlo by vás zaujímať