Výšky trojuholníka

Matematika
Geometria
6. ročník ZŠ

Zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom) a ich priesečník.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Etická výchova
Informatika
Matematika
Slovenský jazyk
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Biológia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola