Výšky trojuholníka

Matematika
Geometria
6. ročník ZŠ

Zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom) a ich priesečník.

Mohlo by vás zaujímať

Matematika
Slovenský jazyk
Výtvarná výchova
Informatika
Biológia
Etická výchova
Základná škola, Stredná škola
Biológia
Základná škola
Chémia
Základná škola