Výšky trojuholníka

Matematika
Geometria
6. ročník ZŠ

Zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom) a ich priesečník.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Fyzika
Stredná škola
Biológia
Základná škola