Výšky trojuholníka

Geometria
Matematika
6. ročník ZŠ

Zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom) a ich priesečník.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Chémia
Základná škola
Dejepis
Stredná škola