Stredová súmernosť – Trojuholník

Matematika
Geometria
5. ročník ZŠ

5. ročník – zostrojiť obraz trojuholníka v stredovej súmernosti podľa daného stredu (bodu)

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Biológia
Základná škola
Chémia
Základná škola