Stredová súmernosť – Trojuholník

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5. ročník – zostrojiť obraz trojuholníka v stredovej súmernosti podľa daného stredu (bodu)

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Slovenský jazyk
Základná škola