Stroje využívajúce prácu plynu

Fyzika
2. ročník SŠ

Plyn sme začali využívať ako pohon strojovej výroby len pred pár storočiami. Princípy takejto využiteľnosti však boli známe už pred našim letopočtom?

Na akých princípoch fungovali stroje využívajúce prácu plynu?

Ako využívame plyn v benzínových a naftových motoroch?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola