Termodynamické zákony

Fyzika
2. ročník SŠ

Ako jasnočervená krv pomohla ku objavu zákona zachovania energie?
Prečo nevyjadrujeme energiu v Mayeroch ale Jouloch?
Čo hovorí prvý termodynamický zákon?
Aké užitočné stroje by sme mali, keby tento zákon neexistoval?
Čo hovorí druhý termodynamický zákon?

Toto všetko sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Chémia
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola
Geografia
Základná škola