Využitie výtvarných techník na rozvoj tvorivosti žiaka

Výtvarná výchova
Pre učiteľov

Materiál v podobe prezentácii je určený hlavne ako inšpirácia pre učiteľov, ktorí by si radi rozšírili znalosti z predmetu výtvarná výchova. Ide o dve prezentácie. Prvá je zameraná na grafiku, ako jednu z použiteľných výtvarných techník a druhá prezentácia pojednáva o využití artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola