Využitie výtvarných techník na rozvoj tvorivosti žiaka

Výtvarná výchova
Pre učiteľov

Materiál v podobe prezentácii je určený hlavne ako inšpirácia pre učiteľov, ktorí by si radi rozšírili znalosti z predmetu výtvarná výchova. Ide o dve prezentácie. Prvá je zameraná na grafiku, ako jednu z použiteľných výtvarných techník a druhá prezentácia pojednáva o využití artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Pre učiteľov
7. ročník ZŠ
Ekológia
1. ročník ZŠ
2. ročník ZŠ
3. ročník ZŠ
4. ročník ZŠ
5. ročník ZŠ
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
8. ročník ZŠ
9. ročník ZŠ