Využitie výtvarných techník na rozvoj tvorivosti žiaka

Výtvarná výchova
Pre učiteľov

Materiál v podobe prezentácii je určený hlavne ako inšpirácia pre učiteľov, ktorí by si radi rozšírili znalosti z predmetu výtvarná výchova. Ide o dve prezentácie. Prvá je zameraná na grafiku, ako jednu z použiteľných výtvarných techník a druhá prezentácia pojednáva o využití artefiletiky v pedagogickej činnosti učiteľa výtvarných predmetov.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Dejepis
Stredná škola
Matematika
Základná škola