Výnimočný učiteľ: Iveta Kajlová

Pracujem ako špeciálny pedagóg na Spojenej škole internátnej v Ždani, Košice-okolie už viac ako 20 rokov. Práca s našimi žiakmi je náročná a  zaujímavá. Aj preto ma najviac oslovil predmet výtvarná výchova, pri ktorom sa žiaci môžu uvoľniť a prejaviť svoje emócie formou svojich výtvarných prác v každom ročníku. Úspešne sme reprezentovali školu na viacerých celoslovenských ale aj zahraničných výtvarných súťažiach.  Absolvovala som viacero školení, ktoré mi pomohli pri práci s našimi žiakmi a preto sa veľmi rada s Vami podelím s námetmi vyučovacích hodín.

Naučte sa, inšpirujte sa