Kryštalizácia vínanu sodno-draselného

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: KRYŠTALIZÁCIA VÍNANU SODNO-DRASELNÉHO

Vínan sodno-draselný, nazývaný podľa jeho objaviteľa aj Seignettova alebo Rochellova soľ (objavený v roku 1672 francúzskym lekárnikom Pierrom Seignettom z La Rochelle) je látka, ktorá sa vo veľkej miere využíva v potravinárstve pod označením E337, tiež v analytickej chémii a v medicíne.

Aj pre experimentovanie je to veľmi zaujímavá chemická látka. Vínan sodno-draselný je schopný kryštalizovať a jeho kryštáliky majú kosoštvorcový, no nie vždy úplne pravidelný tvar. Sú priehľadné, ale iný pohľad sa naskytne, keď sa na ne pozrieš cez polarizačný filter – zrazu zaihrajú farbami. Každá jedna ich plôška má iný sklon a preto láme svetlo ináč, čo vnímame ako nádhernú rôznofarebnosť kryštálikov v polarizovanom svetle. 

Vyskúšaj …

Pomôcky:

kadička, sklená tyčinka, laboratórna lyžička, kahan – trojnožka – sieťka – zápalky alebo varič, teplomer, handrička, pipeta, sklíčko, zdroj bieleho svetla, polarizačná fólia, polarizačný mikroskop

Chemikálie:

voda, vínan sodno-draselný

Postup:

1. V kadičke zohrej 20 ml vody na teplotu cca 70 – 80 °C (voda nesmie vrieť).
2. Priprav nasýtený roztok vínanu sodno-draselného: do zohriatej vody pridávaj pri stálom miešaní po lyžičkách chemickú látku dovtedy, kým sa rozpúšťa.
3. Keď už pridaná látka zostáva na dne kadičky nerozpustená, zmes zohrej pri občasnom miešaní do varu.
4. Horúci nasýtený roztok opatrne nasaj pipetou, nakvapkaj pár kvapiek na sklíčko a jemne rozlej po skielku do tenkej vrstvy.
5. Sklíčko polož na pokojné miesto a nechaj kryštalizovať.
6. Priprav si pomôcky na pozorovanie kryštálikov v polarizovanom svetle – polarizačné fólie a zdroj bieleho svetla.
7. Medzi polarizačné fólie vlož sklenú platničku s tenkým filmom vykryštalizovaných kryštálikov a pozoruj.

Kryštáliky vínanu sodno-draselného v polarizovanom svetle cez mikroskop

Poznámky:

  • Polarizácia kryštálikov sa dá pozorovať len v tenkom filme kryštálikov. Preto nasýtený roztok kvapkaj pipetou na sklenú doštičku a jemným pohybom skielka roztok ešte viac porozlievaj.
  • Najlepšie túto hru farieb vidieť cez polarizačný mikroskop, ale je možné pozorovanie aj voľným okom, pretože kryštáliky vínanu sodno-draselného sú dostatočne veľké.
  • Bezfarebné kryštály sa v polarizovanom svetle stávajú farebnými a ich sfarbenie sa mení s otáčaním polarizačného filtra. 
  • Zdrojom bieleho svetla môže byť aj obrazovka notebooku s otvoreným prázdnym dokumentom. Keďže obrazovka už v sebe má zabudovaný polarizačný filter, postačí len jeden ďalší k pozorovaniu polarizácie. 
  • Biele svetlo je aj denné svetlo, ak vložíš kryštáliky medzi polarizačné filtre, rovnako pozoruješ aj tu farebnosť vrstiev kryštálov.
  • Môžeš vyskúšať aj iné chemické látky schopné kryštalizovať, napríklad kyselinu citrónovú, kyselinu askorobovú, kys. acetylsalicylovú a iné.
  • Viac z nášho experimentovania s kryštálikami a polarizáciou nájdeš TU.

Kryštáliky vínanu sodno-draselného v polarizovanom svetle

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

1. Vyhľadaj čo znamená označenie E337 látok v potravinárskej sfére.

2. Zisti, či je vínan sodno-draselný označený výstražnými piktogramami, ktoré označujú nebezpečné vlastnosti chemickej látky? Čo z tejto informácie vyplýva?

3. Uveď prečo sa vínan sodno-draselný nazýva aj Seignettova alebo Rochellova soľ?

4. Popremýšľaj, čo si dosiahol zohriatím vody pred prípravou roztoku?

5. Popremýšľaj prečo je potrebné/vhodné chemickú látku počas rozpúšťania v rozpúšťadle miešať?

6. Uveď ktorá látka bola rozpúšťadlom a ktorá rozpustnou látkou v pripravovanom roztoku?

7.  Opíš, čo sa stane s kryštálikmi vínanu sodno-draselného v polarizovanom svetle.

8. Aké zdroje bieleho svetla môžeš použiť?

Kryštáliky vínanu sodno-draselného v polarizovanom svetle cez mikroskop

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola