Práca plynu

Fyzika
2. ročník SŠ

Ako sme pomocou práce plynu zmenili chod dejín ľudstva?

Ako vyzerali prvé zariadenia, využívajúce prácu plynu?

Od čoho závisí veľkosť práce plynu?

Čo sa deje s časticami plynu počas toho ako konajú prácu?

Ako využiť pV diagramy pre výpočet práce plynu?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať

Matematika
Základná škola
Matematika
Základná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola