Vývin jedinca, vnútromaternicový vývin – opakovanie

Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
8. ročník ŠZŠ
7. ročník ZŠ

Ahojte,

teraz si môžete zopakovať informácie z predošlého videa na tému vývin jedinca, vnútromaternicový vývin.

Držím palce 😊

Over si vedomosti s pracovným listom.

Z pracovného listu vystrihni obrázky. Vystrihnuté obrázky otoč na druhú stranu a zamiešaj ich. Zamiešané obrázky otoč späť. Obrázky poskladaj do správneho poradia, tak ako majú ísť za sebou.

Môžeš využiť aj elektronickú verziu:

Zopakovať vedomosti z obidvoch predošlých videí na tému rozmnožovania a vývinu jedinca si môžeš aj pomocou tajničky.

Môžeš využiť aj elektronickú verziu:

https://learningapps.org/watch?v=p2r5wk1zc23

Zdroje:

MOŠKOVÁ, E.,1996. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

UHEREKOVÁ, a kol., 2011. Biológia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník osemročných gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava:  EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. ISBN 978-80-8091-221-5

MOŠKOVÁ, E.,2011. Prírodopis pre 8. ročník ŠZŠ – štvrté vydanie. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. ISBN 978-80-10-03805-3

Všetky dizajny sú vytvorené na vzdelávacie účely prostredníctvom šablón stránky Canva.com

Zdroj: Canva Pro, Pexels, Pixabay, Freepik.

Mohlo by vás zaujímať