Kinetická teória stavby látok

Fyzika
2. ročník SŠ

Prečo je svet okolo nás deravý? Ako sme zistili, že ho tvoria častice? Ako sa tieto častice správajú a čo má na ich správanie vplyv? Aj to sa dozviete z tohto videa.

Aktivitu spomínanú vo videu zobrazíte kliknutím na tento odkaz.

Úlohy

  • Zistite aký vplyv má zmena počtu malých častíc tekutiny na pohyb veľkej častice?
  • Aký vplyv by mala zmena počtu malých častíc na hustotu tekutiny?

Mohlo by vás zaujímať