Teplota

Fyzika
2. ročník SŠ

Môžeme pomocou dotyku určiť alebo porovnávať teplotu objektov okolo nás?
Čo je to teplota?
Ako vznikli teplotné stupnice?
Existuje najnižšia teplota?
Aj to sa dozviete v nasledujúcom videu.

Mohlo by vás zaujímať