Adiabatický dej

Fyzika
2. ročník SŠ

Čo je to adiabatický dej?

Aké druhy adiabatického deja možno rozlíšiť?

Čo sa deje so stavovými veličinami plynu počas adiabatického deja?

Ako vyzerá adiabata a čo je Poissonov zákon?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola