Kryštalické a amorfné látky

Fyzika
2. ročník SŠ

Nie je uhlík ako uhlík. Kúpiť si v obchode diamant a kúsok tuhy do ceruzky je zásadný rozdiel. Z čoho plynú rozličné vlastnosti toho istého prvku?

Akým spôsobom sa usporadúvajú častice vo vnútri pevnej látky a aké štruktúry tvoria?

Aký vplyv má usporiadanie častíc na vlastnosti daného materiálu a ich závislosť od smeru?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať

Vlastiveda
Špeciálna základná škola
Slovenský jazyk
Špeciálna základná škola
Chémia
Základná škola