Overenie zákona zachovania hybnosti – práca s appletom

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

V applete môžeme modelovať rôzne situácie – zrážky telies a sledovať, ako sa pri zrážke mení hybnosť jednotlivých telies a celková hybnosť zachováva. Aktivita je zameraná na vytvorenie modelov zrážok telies a ich vysvetlenie s využitím zákona zachovania hybnosti. Applet je dostupný na https://phet.colorado.edu/sims/html/collision-lab/latest/collision-lab_sk.html.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Chémia
Základná škola