Rovnomerne zrýchlený pohyb v animovaných grafoch

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Animácia pohybov vozíkov spojená s grafickou závislosťou dráhy od času. Učíme sa čítať z grafu a počítať ďalšie možné údaje o rovnomerne zrýchlenom pohybe.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola