Určenie tuhosti pružiny

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Pružina je veľakrát základnou časťou meracích zariadení, napríklad silomeru. Silomery s rôznymi rozsahmi majú pružiny s rôznymi tuhosťami. Experiment umožňuje odmerať veličiny potrebné pre určenie tuhosti pružiny a uskutočniť následne jej výpočet. Meranie je pripravené pre dve pružiny s rôznymi rozsahmi.

Experiment je možné uskutočniť online – potrebné údaje zistiť z videozáznamu. Súčasťou materiálov je pracovný list.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola