Kombinované cvičenia na past simple a past continuous

Anglický jazyk
7. ročník ZŠ

Ako najlepšie ukončiť naše bádanie za minulými časmi než cvičeniami, kde si budete môcť overiť, čo všetko ste sa za tú krátku dobu dokázali naučiť? Tu ste na správnom mieste a v nasledujúcom pracovnom liste si zhrnieme veci súvisiace s minulým priebehovým i jednoduchým časom. K jeho vypracovaniu vám pomôžu nielen všetky videá, ktoré sme spoločne absolvovali, ale aj pojmová mapa, ktorú tiež nájdete na tomto portáli.

Na to, aby ste najlepšie zistili, na akej úrovni sú vaše poznatky z minulých časov, vyskúšajte vypracovať tento pracovný list bez toho, aby ste si niečo predtým pozreli. Ak sa vám niektoré pasáže budú zdať náročné, vráťte sa k spomínaným videám, potom ho skúste vypracovať opäť a až nakoniec otvorte priložený kľúč. Týmto spôsobom sa nielen naučíte viac, ale tiež najistejšie odhalíte slabé miesta, na ktoré sa môžete neskôr zamerať.

A nezabúdajte si po náročnom štúdiu vždy dopriať aj nejaký oddych, aby sme sa čím skôr spoločne pozreli aj na iné oriešky anglickej gramatiky. Bye!

Cvičenia vychádzajú z publikácie Project 3 Fourth Edition test builder vydavateľstva Oxford.

Mohlo by vás zaujímať